Du är här

Pälsdjursallergiker är ofta multiallergiska

Om du är allergiker och lider av fler allergier, säger man att du är multiallergisk. Det innebär att immunförsvaret känner igen allergener som påminner om dem som kroppen redan har utvecklat allergi mot. Det kan leda till ökade allergiska symptom. Oftast reagerar vi mot olika sorters pollen, grönsaker och pälsdjur, för att nämna några.

En vanlig orsak till allergi mot flera allergenkällor kan bero på korsreaktivitet. Det innebär att kroppens immunförsvar känner igen ett allergen från en annan källa än den man blivit allergisk mot från början11-13. Det nya allergenet liknar helt enkelt det man redan reagerar mot. Korsreaktivitet är inte något som bara är förknippat med pälsdjursallergi. Det kan lika gärna vara allergener från träd, gräs, frukter, nötter och mögel.

Vissa hundallergiker reagerar mot katt och häst

Det finns ett samband mellan vissa allergen från olika pälsdjur. När ett allergen kommer från samma proteinfamilj, ökar risken för dessa korsreaktioner. Hundallergen korsreagerar däremot sällan med varandra, de reagerar hellre med vissa katt- och hästallergen. Rent praktiskt innebär det att en hundallergiker kan utveckla allergiska symptom i kontakt med andra pälsdjur. 

Besläktade allergener kan ge nya reaktioner 

Förklaringen till korsreaktivitet är att många allergen hos olika djurarter liknar varandra eftersom de ofta tillhör samma familj av proteiner. Evolutionärt sett beror det på att olika djurarter en gång utvecklats från gemensamma organismer. Även om de nu är väldigt avlägset besläktade, liknar proteinerna fortfarande varandra14. Kroppens immunförsvar känner därför igen det likartade proteinet och reagerar mot det. Det kan leda till att ännu en allergi utvecklas mot det proteinet, vilket gör att symtomen blir värre.

Allergenfamiljerna som orsakar korsreaktivitet

Två vanliga allergenfamiljer som orsakar korsreaktivitet bland pälsdjur är lipokaliner och albuminer7. Den förstnämnda är särskilt viktig, då många av de viktigaste allergenerna hos pälsdjur är lipokaliner. Allergener som tillhör albuminfamiljen finns hos alla pälsdjur, men betydligt färre personer är allergiska mot albuminer än lipokaliner.

Allergi och ärftlighet 

Pälsdjursallergiker är ofta allergiska mot fler än ett pälsdjur7. Vi brukar tala om genetiska, miljöbundna och korsreaktiva orsaker. Många gånger kan vi se ett samband mellan allergi hos barn och allergi hos deras föräldrar. Men det är svårt att ta reda på om en viss allergi orsakas av en särskilt ärftlig gen8,9. Troligtvis har pälsdjursallergiker lättare att utveckla allergier i allmänhet, alltså inte bara för pälsdjur.  

Allergi och miljöfaktorer

Benägenheten att utveckla allergier kan också förvärras av miljöfaktorer relaterade till levnadsstandard, ventilation, avgaser i miljön samt andra saker10. Allergener hos pälsdjur kan överföras till oss människor via mjäll, hår, urin eller saliv7. Därför kan känsliga personer utveckla allergier trots att de aldrig haft direktkontakt med själva allergenkällan. Orsaken är att de ofta befinner sig i miljöer där det finns allergener.