Du är här

Allergisk? Så reagerar din kropp mot allergener

Lider du av allergi eller överkänslighet? Det innebär att ditt immunförsvar överreagerar mot ofarliga ämnen i omgivningen. Sådant som du normalt sett borde tåla. Här berättar vi om vad det är för ämnen som orsakar allergi och varför kroppen reagerar som den gör.

Allergi är i dag den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar i Sverige. Nästan 40 procent av vår befolkning anser att de har allergiska besvär. Sedan 80-talet har antalet allergiker fördubblats och allt tyder på att utvecklingen kommer att fortsätta på samma sätt. En teori kring det växande antalet allergiker är att vi förändrat vår livsstil. Kanske har vår ökade hygieniska standard skyndat på utvecklingen av allergier? Vad innebär det att lida av allergi och vad händer i kroppen?

Ämnen som orsakar allergi

De ämnen som orsakar allergiska reaktioner kallas allergener. Det är speciella molekyler som finns på eller i en ”allergenkälla”, t ex katt, björk eller jordnötter. Olika källor har olika mängd allergiframkallande ämnen. I fisk reagerar vi i princip bara mot ett allergen. Medan en katt har åtta, en hund sex och i mögel finns det över 100 kända allergen.

Pälsdjur de vanligaste upphovskällorna till allergi 

De vanligaste allergenkällorna i Sverige är björk- och gräspollen samt pälsdjur. Barn reagerar också ofta mot komjölk och ägg. Kvalsterallergi är vanligast i varma och fuktiga länder men ökar även här.

Antikropparna försvarar oss

Immunsystemet är vårt försvar mot organismer som finns i luften, maten och miljön. När kroppen inte klarar av att försvara sig mot dessa organismer bildar den antikroppar, så kallade IgE. Allergi som ger symptom via immunoglobulin E, är den vanligaste allergitypen och kallas för IgE-förmedlad allergi eller atopisk allergi.

Allergisk eller sensibiliserad

Du kan ha IgE-antikroppar mot ett eller flera allergen utan att få symptom. Då är du inte allergisk utan bara sensibiliserad. Varför det är så här vet vi inte ännu. Men det krävs väldigt lite allergen för att bli sensibiliserad och ytterst lite allergen för att utlösa symptomen vid atopisk allergi.

Så reagerar din kropp 

När du utsätts för ett allergen finns det alltså en risk att immunsystemet börjar producera IgE-antikroppar mot det. Antikropparna förflyttar sig via blodet och fäster framför allt på mastceller och basofiler, vilka är två celltyper som orsakar allergiska symptom. Dessa finns främst i näsan, ögonen, lungorna och i mag- och tarmtrakten. Basofiler håller huvudsakligen till i blodet. Antikropparna som är bundna till mastceller och basofiler väntar på ”sitt” speciella allergen. När det dyker upp så skickar antikropparna signaler som frigör ämnen, t ex histamin som orsakar de allergiska symptomen.

Den allergiska reaktionen 

Oftast förknippar vi allergi med hösnuva som ger nysningar, rinnande ögon och näsa. Det kan hända att allergiska symptom försvinner under någon period i livet, men det betyder inte att besvären är borta för alltid. 

Vid den akuta allergiska fasen som kan uppstå några minuter efter att du stött på ett allergen, kan dina vävnader svullna, inflammeras och skapa slembildning. Du rosslar, hostar, nyser och får kanske klåda. 

Senfasreaktion

I andra fall kan det ta flera timmar innan man får några symptom och när de väl uppstått kan man känna av dem i flera dagar. En sådan reaktion kallas för senfasreaktion. Att detta inträffar beror på en annan typ av immunceller, T-celler. De rekryterar inte mastceller eller basofiler, utan andra celler (exempelvis eosinofiler), för att sätta igång den allergiska reaktionen. Denna process tar länge tid eftersom T-cellerna reagerar långsammare. Senfasreaktionen leder till allergisymptom som på vissa sätt liknar symptomen i den akuta fasen, bland annat allergirelaterad astma.

I Sverige är var tionde person hundallergiker 

Allergi mot hund har också ökat de senaste årtiondena15. Ännu vet vi inte hur hundinnehav påverkar risken för utveckling av allergi.

Allergi och miljöfaktorer

Benägenheten att utveckla allergier kan förvärras av miljöfaktorer så som levnadsstandard hemma, ventilation, avgaser i miljön samt andra saker10.  

Skillnaden på hund- och kattallergi

Hundallergi skiljer sig från kattallergi när det kommer till hur många allergen man reagerar mot. När det gäller kattallergi så är över 90 procent allergiska mot ett dominerande allergen som heter Fel d 1 19,20. Därför kan både diagnos och immunterapibehandling begränsas till just det allergenet. Hundallergi är mer invecklat och det finns i dag sex stycken väl kända vanligt förekommande hundallergen som hundallergiker reagerar olika på. Läs mer: Om hundens allergen